Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 22:00
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

18/09/23 21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
21/07/23 21:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
16/06/23 11:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o śmierci Prokurenta Skyline Investment S.A.
13/06/23 16:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 13 czerwca 2023 r.
16:28 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 13 czerwca 2023 r.
24/05/23 20:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/04/23 00:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
00:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
21/03/23 12:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
17/03/23 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:10 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/01/23 11:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/12/22 16:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie