Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 06:41
kontakt
SELVITA

Komunikaty

24/03/23 14:56  brak uprawnień Ryvu Therapeutics chce być mniej zależne od finansowania z rynku; w '23 start fazy II badań w RVU120
08:52  brak uprawnień Ryvu Therapeutics w IV kw. miało 2,2 mln zł zysku EBITDA i 0,7 mln zł straty EBIT
02/03/23 15:00  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę na przeprowadzenie II fazy badania RVU120 dot. leczenia guzów litych
16/02/23 10:09  brak uprawnień DM BOŚ obniżył do "trzymaj" rekomendację i do 100,6 zł cenę docelową akcji Selvity
14/02/23 07:47  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj", cena docelowa 61,7 zł
10/02/23 11:18  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 85,1 zł
08/02/23 16:56  brak uprawnień BM mBanku rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla Ryvu od "kupuj" i ceny docelowej 80 zł
25/01/23 16:07 SELVITA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023
20/01/23 18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki RYVU THERAPEUTICS S.A.
18/01/23 17:34  brak uprawnień Selvita nie będzie konsolidowała wyników Ardigen w '23
17:02 SELVITA S.A.: Zmiana zasad konsolidacji Ardigen S.A. w ramach grupy kapitałowej Selvita S.A. od 2023 r. / Change of consolidation methods of Ardigen S.A. within Selvita S.A. capital group from 2023
11/01/23 09:26  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
23/12/22 14:15 SELVITA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 42/2022
08:43 SELVITA S.A.: Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej / Receipt of a significant statement of work by Selvita's subsidiary
22/12/22 17:39 SELVITA S.A.: Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej