Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 11:57
kontakt
SELVITA

Komunikaty

23/07/21 09:22  brak uprawnień Spółka zależna Selvity otrzymała zlecenie o wartości ok. 18,4 mln zł
09:06 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
14/07/21 14:58  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120 (opis)
14:48  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120
13/07/21 17:49 SELVITA S.A.: Powiadomienia od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notifications from persons discharging managerial responsibilities due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Article 19 of MAR
12/07/21 17:42  brak uprawnień Selvita ma umowę z generalnym wykonawcą centrum badawczego o wartości 86,9 mln zł netto
17:24 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. / Conclusion of the agreement and commencement of the investment for the construction of Selvita Research Center
09/07/21 17:35 SELVITA S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce - art. 69 OfertPublU / Information on the change in the shareholder structure due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Art. 69 of the Act on Offerings
08/07/21 21:05 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy darowizny akcji przez głównego akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce / Conclusion of the share donation agreement between the Company and the main shareholder and Supervisory Board Member in execution of a non-diluting incentive program in the Company
05/07/21 09:29  brak uprawnień Noble Securities rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Selvity od zalecenia "trzymaj"
02/07/21 17:31 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
30/06/21 18:12 SELVITA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
12:15 SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June, 29 2021
12:09 SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
28/06/21 18:54 SELVITA S.A.: Otrzymanie znaczącego zlecenia / Receipt of a significant purchase order