Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 04:42
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

16/05/24 17:33  brak uprawnień SDS OPTIC SA (12/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15/05/24 17:05  brak uprawnień SDS OPTIC SA (11/2024) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2024 roku
13/05/24 17:55 SDS OPTIC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
09/05/24 16:12  brak uprawnień SDS OPTIC SA (10/2024) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
06/05/24 15:28  brak uprawnień SDS OPTIC SA (9/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024
15/04/24 16:38  brak uprawnień SDS OPTIC SA (8/2024) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024
12/04/24 11:48  brak uprawnień SDS OPTIC SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
29/03/24 11:10 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej
26/03/24 15:27  brak uprawnień SDS OPTIC SA (6/2024) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
07/03/24 12:37  brak uprawnień SDS Optic otrzymało pierwszą transzę finansowania w ramach zawartej z EBI umowy
12:29 SDS OPTIC S.A.: Otrzymanie środków z Transzy A w ramach umowy finansowania zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
04/03/24 12:08 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/02/24 12:16 SDS OPTIC S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024
21/02/24 12:23  brak uprawnień SDS OPTIC SA (5/2024) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
14/02/24 08:35  brak uprawnień SDS OPTIC SA (4/2024) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za IV kwartał 2023 roku