Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:23
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

25/01/23 14:55  brak uprawnień SDS Optic ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 13 zł; wartość oferty wyniesie do 5,85 mln zł
12:38 SDS OPTIC S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
19/01/23 18:39 SDS OPTIC S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2023
18/01/23 11:34 SDS OPTIC S.A.: Informacja nt. rekomendowania przez Europejski Bank Inwestycyjny dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych SDS Optic S.A.
13/01/23 18:44 SDS OPTIC S.A.: Podpisanie aneksów dotyczących przedłużenia terminów ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki w umowach typu lock-up zawartych ze znaczącymi akcjonariuszami
17:57  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - MOVIEGAMES
10/01/23 11:36  brak uprawnień SDS OPTIC SA (4/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
05/01/23 17:19  brak uprawnień SDS OPTIC SA (3/2023) Korekta raportu bieżącego nr 2/2023
03/01/23 08:59  brak uprawnień SDS Optic zawarło umowę z doradcą transakcyjnym dot. komercjalizacji platformy inPROBE
08:43 SDS OPTIC S.A.: Zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym w zakresie komercjalizacji platformy technologicznej inPROBE
02/01/23 14:42  brak uprawnień SDS OPTIC SA (2/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta
13:09  brak uprawnień SDS OPTIC SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
28/12/22 11:41 SDS OPTIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2022 r.
10:46 SDS OPTIC S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 października 2022 r.
10:39  brak uprawnień SDS OPTIC SA (16/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2022 r.