Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 02:30
kontakt
SCPFL

Komunikaty

30/06/24 21:29  brak uprawnień Ipopema podniosła wycenę akcji Scope Fluidics do 235,4 zł, podtrzymała "kupuj"
28/06/24 13:18 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2024 r.
25/06/24 16:03 SCOPE FLUIDICS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:58 SCOPE FLUIDICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 25 czerwca 2024 r.
21/06/24 17:33  brak uprawnień Scope Fluidics chce rozwijać projekt DSC001 w ramach nowej spółki celowej z rocznym budżetem ok. 4 mln zł
17:07 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zakwalifikowanie projektu DSC001 do rozwoju w ramach spółki celowej
04/06/24 10:18  brak uprawnień Urząd Patentowy USA warunkowo przyznał patent na jeden z produktów Bacteromic
09:47 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja o warunkowej decyzji Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o przyznaniu patentu w ramach projektu BACTEROMIC
29/05/24 12:26 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 25 czerwca 2024 r.
08:21 SCOPE FLUIDICS S.A.: SCOPE FLUIDICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 08:11  brak uprawnień Scope Fluidics chce zrealizować cele zw. z Bacteromic ze środków własnych; rozmawia o komercjalizacji (wywiad)
24/05/24 18:31  brak uprawnień Scope Fluidics zaktualizował cele BacterOMIC, planuje komercyjne wprowadzenie na rynek międzynarodowy
17:23 SCOPE FLUIDICS S.A.: Aktualizacja celów dla projektu BACTEROMIC
19/04/24 08:18 SCOPE FLUIDICS S.A.: SCOPE FLUIDICS S.A.
17/04/24 10:49 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok