Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:20
kontakt
SAULETECH

Komunikaty

03/07/24 21:33 Saule Technologies S.A.: Podpisanie porozumienia do porozumienia z dn. 20.03.2024 r. w zakresie pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, bądź zrealizowania transakcji o podobnym charakterze
28/06/24 18:35 Saule Technologies S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
15:08  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (17/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19/06/24 21:27 Saule Technologies S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
21:19  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (16/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
01/06/24 17:11 Saule Technologies S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Saule Technologies S.A.
17:00  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (15/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Saule Technologies S.A.
31/05/24 00:12  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (14/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Saule Technologies za rok obrotowy 2023
00:08  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (13/2024) Jednostkowy raport roczny Saule Technologies za rok obrotowy 2023
24/05/24 18:49 Saule Technologies S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
18:40  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (12/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
23/05/24 15:26  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023
20/05/24 18:52  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (10/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/05/24 18:55  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (9/2024) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2024 r.
29/04/24 23:04 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR