Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 14:53
kontakt
SATIS

Komunikaty

17/07/24 17:06 SATIS GROUP SA: Odrzucenie wniosku o dofinansowanie
15/07/24 11:21 SATIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
12/07/24 15:11 SATIS GROUP SA: Informacja nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych
11/07/24 14:10 SATIS GROUP SA: Oddalenie skargi Emitenta na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
02/07/24 16:34 SATIS GROUP SA: Wstrzymanie wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
01/07/24 10:28 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
24/06/24 22:26 SATIS GROUP SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
21:26 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 24.06.2024 roku
19/06/24 11:04 SATIS GROUP SA: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
13/06/24 18:43  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - SATIS
12/06/24 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SATIS GROUP S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13:15 SATIS GROUP SA: Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
11/06/24 20:25 SATIS GROUP SA: Zawarcie Umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
07/06/24 22:45 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji ugodowych z wierzycielem Spółki i zawarcie z nim ugody
22:20 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych