Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 06:08
kontakt
RYVU

Komunikaty

06/02/23 17:28 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notification
03/02/23 17:09 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
17:02 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from a person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
26/01/23 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego w ramach umowy licencyjnej z Exelixis Inc. / Achievement of the first milestone under licence agreement with Exelixis Inc.
25/01/23 16:11 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023
10:51 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
23/01/23 17:01 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Komunikat KDPW ws. rejestracji akcji serii J w KDPW / Announcement of the NDS on registration of series J shares with the NDS
20/01/23 18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki RYVU THERAPEUTICS S.A.
17:21 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW / Admission and introduction of the series J shares of the Company to trading on the regulated market of the WSE
17:16 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii J Spółki w KDPW / Conditional registration of the series J shares of the Company with the National Depository for Securities
19/01/23 17:08 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from a shareholder of a change in its share in the total number of votes in the Company
18/01/23 18:28 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from a shareholder of a change in his share in the total number of votes in the Company
08:55 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego / Registration of amendment of the Company's Articles of Association concerning share capital
11/01/23 09:26  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
09/01/23 12:46 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from PTE Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company