Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 01:40
kontakt
ROVITA

Komunikaty

02/02/23 15:11  brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI (2/2023) Rezygnacja członka Zarządu Spółki
01/02/23 17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ROVITA SA W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
30/01/23 17:04 ROVITA S.A.: Ogłoszenie upadłości Rovita S.A. i zatwierdzenie warunków sprzedaży Spółki przez Sąd
24/01/23 09:40  brak uprawnień ROVITA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
09/11/22 15:42  brak uprawnień ROVITA SA (13/2022) Raport jednostkowy i skonsolidowany za III Q 2022 rok
11/08/22 15:03  brak uprawnień ROVITA SA (12/2022) Raport jednostkowy i skonsolidowany za II Q 2022 rok
29/06/22 16:42 ROVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
16:36  brak uprawnień ROVITA SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowań
15/06/22 13:42 ROVITA S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w sprawie o ogłoszenie upadłości
08/06/22 17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ROVITA S.A. notowanych na rynku NewConnect
07/06/22 15:10 ROVITA S.A.: Umorzenie postępowania sanacyjnego.
01/06/22 14:59 ROVITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
14:52  brak uprawnień ROVITA SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
27/05/22 14:57 ROVITA S.A.: Złożenie Oświadczenia w sprawie cofnięcia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
26/05/22 18:59  brak uprawnień ROVITA SA (9/2022) Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok