Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 14:32
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

02/06/23 17:14 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
22/05/23 16:02  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (11/2023) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii H, I, J, K i L do obrotu na rynek NewConnect
17/05/23 12:43 Roof Renovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 czerwca 2023 r.
28/04/23 21:54  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (8/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022
21:46  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022
24/04/23 21:26  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
19/04/23 16:52 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy podwykonawczej
18/04/23 11:26  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
12/04/23 18:42 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych
27/03/23 12:34  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
22/03/23 16:17 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
07/03/23 19:03 Roof Renovation S.A.: Utworzenie spółki zależnej RR SOLUTION
27/02/23 18:38 Roof Renovation S.A.: Prawomocne przysądzenie działki wraz z nieruchomością
16/02/23 15:16 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
14/02/23 17:24  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.