Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 21:58
kontakt
ROAD

Komunikaty

19/02/24 10:31 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie od Pana Macieja Nowaka wezwania do zapłaty wraz z wezwaniem do zaniechania naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia skutków naruszenia w łącznej kwocie 900.000,00 złotych.
12/02/24 22:34  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (2/2024) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
07/02/24 08:30 ROAD STUDIO S.A.: Strategia Road Studio S.A.
24/01/24 21:21 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/01/24 15:05  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
18/12/23 10:58  brak uprawnień Road Studio zakończył proces certyfikacji gry "Alaskan Road Truckers" w wersji na konsole PS5
10:42 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie decyzji w zakresie certyfikacji gry Alaskan Road Truckers w wersji na konsole.
13/12/23 09:13  brak uprawnień Road Studio podpisało z Green Man Gaming Publishing oraz Movie Games aneks do umowy wydawniczej
21/11/23 17:38  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (18/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect
14/11/23 19:15  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (17/2023) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.
13/10/23 17:44 ROAD STUDIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Road Studio S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR
03/10/23 18:47 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/09/23 23:03 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ROAD STUDIO S.A.
22:57 ROAD STUDIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Road Studio S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR
28/08/23 18:42 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej