Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 09:15
kontakt
RESBUD

Komunikaty

27/06/24 14:16 RESBUD SE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku
13:37 RESBUD SE: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
11:29 RESBUD SE: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2024 r. wraz wynikami głosowania i informacją o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał
21/06/24 14:57 RESBUD SE: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
07/06/24 14:15 RESBUD SE: Wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych oraz nowe projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariusza
29/05/24 17:04 RESBUD SE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku.
16:36 RESBUD SE: RESBUD SE formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 22:12 RESBUD SE: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych RESBUD SE oraz Grupy Kapitałowej RESBUD
21:49 RESBUD SE: RESBUD SE
21:14 RESBUD SE: RESBUD SE
25/04/24 16:46  brak uprawnień Resbud szacuje, że miał 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 roku
16:39 RESBUD SE: Raport bieżący nr 9/2024: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za 2023 rok
11/04/24 12:12  brak uprawnień RESBUD SE (1/2024) Resbud SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/03/24 13:06 RESBUD SE: Zmiana podmiotu świadczącego usługi Sponsora Emisji dla akcji RESBUD SE
19/03/24 15:38 RESBUD SE: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta