Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 21:12
kontakt
REGNON

Komunikaty

30/01/23 14:57 REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna.
19/01/23 22:32 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
20:46 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
18/01/23 21:27 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
21:24 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
17/01/23 16:11 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
16:07 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
15:57 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
11/01/23 23:16 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
13/07/22 22:15 REGNON S.A.: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej.
20/03/22 16:56 REGNON S.A.: Pismo firmy audytorskiej.
17/03/22 23:52 REGNON S.A.: Wypowiedzenie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych.
13/03/22 21:16 REGNON S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz powołanie Komitetu Audytu.
15/02/22 23:15 REGNON S.A.: Informacja przekazana na podst. § 10 pkt 2-6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
08/02/22 23:41 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 8 lutego 2022 r.