Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 05:54
kontakt
REDCARPET

Komunikaty

03/07/24 08:55  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (14/2024) Niedotrzymanie wyznaczonego terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2023
26/06/24 22:09  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 r.
21/06/24 18:04  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (12/2024) Nałożenie kary pieniężnej przez GPW w związku z nieterminowym przekazaniem raportu rocznego za 2023 r.
09:18  brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 807/2024 - Red Carpet Media Group SA
10/06/24 22:33  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 r.
04/06/24 10:39  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (10/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego.
01/06/24 11:39  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (9/2024) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect i wyznaczenie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023.
27/05/24 14:06  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2023.
15/05/24 08:11  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (7/2024) Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku
27/04/24 20:37 Red Carpet Media Group S.A.: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
20:28 Red Carpet Media Group S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Rakuten TV
15/04/24 14:10  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (6/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
11/04/24 18:30 Red Carpet Media Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10/04/24 20:39 Red Carpet Media Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta i udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej
30/03/24 16:20 Red Carpet Media Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2024 roku