Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 08:01
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

04/06/24 07:48 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
29/05/24 12:09 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
28/05/24 11:27 QUERCUS TFI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
24/05/24 16:29 QUERCUS TFI S.A.: Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:23 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/05/24 23:13 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08:46 QUERCUS TFI S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.
09/05/24 09:04  brak uprawnień BM Pekao podwyższa cenę docelową dla Quercus TFI do 7,5 zł
06/05/24 08:46 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
29/04/24 17:24  brak uprawnień Quercus TFI zaprasza do sprzedaży akcji własnych po cenie 9,5 zł/szt.
17:15 QUERCUS TFI S.A.: Program skupu akcji własnych
23/04/24 17:16 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
19/04/24 14:33  brak uprawnień Quercus TFI oczekuje zmiennych warunków rynkowych dla funduszy inwestycyjnych w II poł. '24
06:41 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/24 17:13 QUERCUS TFI S.A.: Powołanie Członka Zarządu, powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu