Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:50
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

20/06/24 09:23 QUANTUM SOFTWARE SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quantum software S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.
19/06/24 13:50  brak uprawnień Quantum Software wypłaci dodatkowo 1,77 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
13:30 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
13:13 QUANTUM SOFTWARE SA: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
12:56 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
17/06/24 09:29 QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki
29/05/24 15:36 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 14:45  brak uprawnień Quantum Software planuje z zysku za '23 wypłacić 1,77 zł dywidendy na akcję
14:27 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.06.2024 r.
30/04/24 19:39 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA
19:36 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA
19/03/24 11:23 QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie szacunkowych wyników za 2023 r.
04/03/24 15:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA za rok 2023 r.
10:10 QUANTUM SOFTWARE SA: Odpowiedź Emitenta na pismo DSP-PSPZR.4420.53.2023.AW
22/01/24 14:22 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku