Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 02:53
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

04/02/23 10:38 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/02/23 11:21  brak uprawnień PunkPirates podpisał list intencyjny z Seed Capital dot. nabycia 100 proc. udziałów tej spółki
10:42 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w zakresie przejęcia podmiotu realizującego projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy powyżej 1.5 GWp
30/01/23 10:18 PunkPirates S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
18/01/23 11:55 PunkPirates S.A.: Realizacja strategii w zakresie projektów fotowoltaicznych
22/12/22 17:28 PunkPirates S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu PunkPirates S.A.
11:42  brak uprawnień PunkPirates sprzedał aktywa związane z dotychczasową działalnością za 0,72 mln zł
11:23 PunkPirates S.A.: Zbycie istotnych aktywów związanych z dotychczasową działalnością
10:05 PunkPirates S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PunkPirates S.A. w dniu 21 grudnia 2022 roku
21/12/22 11:45 PunkPirates S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.
11:24 PunkPirates S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2022 r.
30/11/22 20:32 PunkPirates S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
22/11/22 15:18 PunkPirates S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2022 roku
15:16 PunkPirates S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2022 roku
21/11/22 12:09 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze