Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:52
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

22/03/23 21:03 Raen S.A.: Objęcie przez osobę oraz podmiot uprawniony akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
18/03/23 11:08 Raen S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/03/23 18:38  brak uprawnień GPW: Komunikat: RAEN
17:36 Raen S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta
16/03/23 21:34 Raen S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 19 kwietnia 2023 roku
21:19 Raen S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 kwietnia 2023 roku
15/03/23 23:19 Raen S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
10/03/23 21:13 Raen S.A.: Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2023 "Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o."
15:22 Raen S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o.
09/03/23 18:54 Raen S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii F Spółki
18:25 Raen S.A.: Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej
08/03/23 12:27 Raen S.A.: Podjęcie uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
07/03/23 16:57 Raen S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
14:30  brak uprawnień RAEN SA (1/2023) PUNKPIRATES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/03/23 10:48 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze