Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:37
kontakt
PULAWY

Komunikaty

21/05/24 23:19 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I kwartał 2024 roku.
20/05/24 16:34 PUŁAWY: Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.
17/05/24 22:25 PUŁAWY: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
16/05/24 12:02 PUŁAWY: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.
08/05/24 20:31 PUŁAWY: Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
07/05/24 19:32 PUŁAWY: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
29/04/24 23:36 PUŁAWY: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2023.
23:31 PUŁAWY: PUŁAWY
23:28 PUŁAWY: PUŁAWY
26/04/24 00:58 PUŁAWY: Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty wraz ze zgodami finansujących na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie.
25/04/24 00:24 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za IV kwartał 2023 roku oraz za 2023 rok.
12/04/24 22:47 PUŁAWY: Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
11/04/24 18:32  brak uprawnień PUŁAWY SA (3/2024) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:03 PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2024 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 11 kwietnia 2024 roku.
17:58 PUŁAWY: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku.