Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 05:50
kontakt
PTWP

Komunikaty

16/05/24 14:12 PTWP S.A.: Zatwierdzenie Suplementu nr 1 do Prospektu Emitenta
09:58 brak uprawnień PTWP spokojne o wyniki finansowe II kw. i całego 2024 r.
15/05/24 18:57 brak uprawnień PTWP SA (9/2024) Skonsolidowany raport za I kwartał 2024
10/05/24 17:00 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:52 brak uprawnień PTWP SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/04/24 14:21 PTWP S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emitenta
13:06 brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt PTWP
15/04/24 15:58 brak uprawnień PTWP SA (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
11/04/24 15:01 brak uprawnień PTWP prowadzi kilkanaście rozmów na temat akwizycji
29/03/24 08:34 brak uprawnień PTWP SA (6/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
06/03/24 15:45 brak uprawnień PTWP SA (5/2024) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Emitenta
22/02/24 11:57 brak uprawnień PTWP liczy na przejście na GPW w I półroczu, w '24 chce poprawić wyniki i wypłacić zbliżoną rdr dywidendę (wywiad)
14/02/24 17:00 brak uprawnień PTWP SA (4/2024) Skonsolidowany raport za IV kwartał 2023
29/01/24 14:09 brak uprawnień PTWP SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
24/01/24 14:12 brak uprawnień PTWP SA (2/2024) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Spółki