Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:05
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

01/06/23 14:16 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
13:55  brak uprawnień PRYMUS SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
30/05/23 14:10  brak uprawnień Akcjonariusz spółki Prymus zgłosił projekt uchwały dot. buybacku
13:58 PRYMUS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu punktu porządku obrad w sprawie skupu akcji własnych
25/05/23 08:02  brak uprawnień PRYMUS SA (4/2023) Raport roczny za 2022 r.
18/05/23 08:44  brak uprawnień Ceny miedzi w Londynie rosną; trwa ocena popytu na metale w Chinach
08/05/23 13:40 PRYMUS S.A.: Spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku
03/04/23 11:30 PRYMUS S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 4/2023 z dn. 3 kwietnia 2023 r. - Zawarcie umowy na zakup polichlorku winylu (PVC)
10:13 PRYMUS S.A.: Zawarcie umowy na zakup polichlorku winylu (PVC)
22/02/23 09:39 PRYMUS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
15/02/23 11:34 PRYMUS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
14/02/23 09:48  brak uprawnień PRYMUS SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 12:09 PRYMUS S.A.: Wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2022 roku
13/01/23 14:11  brak uprawnień PRYMUS SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/11/22 11:13  brak uprawnień PRYMUS SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku