Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 11:09
kontakt
PROTEKTOR

Komunikaty

14/03/23 14:54  brak uprawnień DM Banku BPS wydał rekomendacje dla 10 spółek z branży odzież i obuwie
13/03/23 09:26  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową akcji Protektor do 2,7 zł
10/03/23 10:40 PROTEKTOR: Odwołanie Członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.
06/02/23 19:33  brak uprawnień Protektor nie zrealizuje przyjętej na lata 2020-23 strategii
18:30 PROTEKTOR: Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności.
30/01/23 15:04 PROTEKTOR: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
01/12/22 18:50 PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.
18:24 PROTEKTOR: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
29/11/22 22:56 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 20:20 PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
10/11/22 18:32 PROTEKTOR: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.
04/11/22 19:28  brak uprawnień Protektor planuje emisję do 3,8 mln nowych akcji serii G bez prawa poboru
18:54 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
18:53 PROTEKTOR: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. emisji akcji serii G wraz z określeniem planowanych celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji.
14/10/22 16:48 PROTEKTOR: Zawarcie aneksów do umów kredytowych.