Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 08:32
kontakt
PROACTA

Komunikaty

15/05/24 17:53  brak uprawnień PROACTA SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
09/05/24 20:08  brak uprawnień PROACTA SA (10/2024) Raport roczny za rok 2023
08/05/24 17:35 Proacta S.A.: Zawarcie istotnej umowy warunkowej
30/04/24 22:39  brak uprawnień PROACTA SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.05.2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu
22:33 Proacta S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.05.2024 r. wraz z projektami uchwał
26/04/24 13:33  brak uprawnień PROACTA SA (8/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/04/24 18:11  brak uprawnień PROACTA SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
15/04/24 18:46  brak uprawnień PROACTA SA (6/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
01/03/24 13:14 Proacta S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
21/02/24 16:49 Proacta S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16:30 Proacta S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
20/02/24 19:24  brak uprawnień PROACTA SA (5/2024) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta
14/02/24 21:57  brak uprawnień PROACTA SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
26/01/24 15:51  brak uprawnień PROACTA SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/01/24 08:19  brak uprawnień PROACTA SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii M