Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 19:00
kontakt
PRIME

Komunikaty

09/05/24 16:00 brak uprawnień PRIME ASI SA (12/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
23/04/24 13:24 PRIME ASI SA: Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/04/24 13:53 brak uprawnień PRIME ASI SA (10/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
29/03/24 18:51 brak uprawnień PRIME ASI SA (9/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
18:39 PRIME ASI SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/03/24 07:17 PRIME ASI SA: Zawarcie umów nabycia akcji Good Job S.A.
27/03/24 15:01 brak uprawnień PRIME ASI SA (8/2024) Podjęcie uchwały w sprawie upomnienia
26/03/24 09:36 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
24/03/24 20:39 brak uprawnień PRIME ASI SA (7/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
21/03/24 20:46 brak uprawnień PRIME ASI SA (6/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
17:24 brak uprawnień PRIME ASI SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
19/03/24 21:12 brak uprawnień PRIME ASI SA (4/2024) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
14/03/24 16:55 brak uprawnień PRIME ASI SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
05/02/24 11:22 brak uprawnień PRIME ASI SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
31/01/24 16:16 brak uprawnień PRIME ASI SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku