Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 16:28
kontakt
POLTREG

Komunikaty

12/07/24 14:28 POLTREG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 8 sierpnia 2024 r.
25/06/24 18:55 POLTREG S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18:50 POLTREG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
18:35 POLTREG S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
21/06/24 10:30  brak uprawnień PolTREG ma umowę na współpracę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku
10:19 POLTREG S.A.: Zawarcie umowy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
19/06/24 09:21  brak uprawnień Wstępne wyniki długookresowych badań w cukrzycy objawowej wykazują skuteczność terapii PolTREGu
09:02 POLTREG S.A.: Wstępne wyniki długookresowych badań w projekcie cukrzycy objawowej
13/06/24 11:51 POLTREG S.A.: Otrzymanie zezwolenia od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej
27/05/24 16:39 POLTREG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r.
23/05/24 17:16  brak uprawnień Wyniki Poltreg w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:07 POLTREG S.A.: POLTREG S.A. formularz raportu kwartalnego
18/04/24 19:04  brak uprawnień Poltreg miał w 2023 roku 13,5 mln zł straty netto oraz 16,9 mln zł straty operacyjnej
17:44 POLTREG S.A.: POLTREG S.A.
18/03/24 17:20 POLTREG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 12 marca 2024 r.