Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 09:33
kontakt
POLKAP

Komunikaty

31/01/23 22:57  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
09/01/23 23:50 POLKAP S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
09/12/22 21:55  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
21:31  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Zmiana w składzie Zarządu Spółki
28/11/22 17:32 POLKAP S.A.: Zatwierdzenie układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli przez Sąd
14/11/22 17:34 POLKAP S.A.: Przyjęcie układu przez Wierzycieli
12/11/22 23:45  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
26/10/22 22:35 POLKAP S.A.: Ustalenie terminów spotkań z Wierzycielami
20/10/22 20:47 POLKAP S.A.: Złożenie do Sądu nowych propozycji układowych
05/09/22 22:10 POLKAP S.A.: Zatwierdzenie uzupełniających spisów wierzytelności oraz zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli
16/08/22 23:59  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
11/08/22 21:00  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022
29/06/22 23:42 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
23:17  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
02/06/22 23:50 POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.