Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 20:28
kontakt
POLIMEXMS

Komunikaty

16/07/24 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10/07/24 15:33  brak uprawnień Polimex ma umowę na modernizację zabepieczenia granicy z Białorusią za 117,3 mln zł
15:24 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta.
27/06/24 09:21 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.
25/06/24 18:14  brak uprawnień RN Polimex Mostostal wybrała Jakuba Stypułę na p.o. prezesa spółki od 8 VII
17:56 POLIMEX-MOSTOSTAL: Powołanie członka Zarządu Emitenta.
24/06/24 13:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.
20/06/24 15:07 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.
14/06/24 22:32 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
04/06/24 17:28 POLIMEX-MOSTOSTAL: Korekta błędu w projekcie uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
28/05/24 22:04 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
27/05/24 07:48  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość ok. 8,52 mld zł
07:36 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 23:33 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.
19:48  brak uprawnień RN Polimex Mostostal odwołała prezesa zarządu Krzysztofa Figata, p.o. został Maciej Korniluk