Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 04:47
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

12/04/24 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10/04/24 18:04  brak uprawnień Polimex Mostostal obniżył marżę brutto projektu budowy bloków gazowo-parowych o 124,3 mln zł netto
17:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Informacja o zmianie wyniku projektu realizowanego przez Spółkę.
03/04/24 16:02  brak uprawnień Konsorcjum z Polimeksem Mostostal ma umowę na budowę obwodnicy Ciechanowca za 105,1 mln zł
15:52 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
29/03/24 17:22  brak uprawnień Polimex Mostostal utworzy rezerwę w wys. 101,8 mln zł, co obniży EBITDA za '23
17:13 POLIMEX-MOSTOSTAL: Informacja o wstępnych szacunkach budżetu realizowanego kontraktu dokonanych w toku prac nad raportem rocznym.
20/03/24 13:01 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14/03/24 14:23 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
08/03/24 16:18 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta.
07/03/24 15:06  brak uprawnień Polimex Mostostal otrzymał od PGE żądanie zwołania NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej
14:59 POLIMEX-MOSTOSTAL: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
14/02/24 22:49 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.
09/02/24 16:15 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
26/01/24 22:33  brak uprawnień Zakończenie budowy bloku energetycznego w Grupie Azoty Puławy planowane na październik