Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 01:48
kontakt
POLICE

Komunikaty

30/12/21 14:16  brak uprawnień PJP Makrum otrzymał od "Polic" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł
20/12/21 15:31  brak uprawnień Grupa Azoty podpisała z PGG aneksy do umów na zakup węgla
15:21 POLICE: Podpisanie aneksu do umowy na zakup węgla
16/11/21 20:44 POLICE: Uzupełnienie propozycji zmian do Umowy EPC
10/11/21 11:02 POLICE: Aktualizacja informacji dotyczącej propozycji zmian do Umowy EPC
09/11/21 22:47 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/21 17:14  brak uprawnień POLICE SA (2/2021) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17:10 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 4 listopada 2021 roku.
17:04 POLICE: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 4 listopada 2021 roku.
16:55 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
29/10/21 13:02  brak uprawnień Grupa Azoty analizuje roszczenia wykonawcy projektu Polimery Police
28/10/21 23:22 POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.
18:16 POLICE: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
08/10/21 20:20 POLICE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 04 listopada 2021 roku.
20:16 POLICE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 04 listopada 2021 roku.