Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 22:02
kontakt
POLICE

Komunikaty

05/07/24 15:54 POLICE: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.
04/07/24 11:47  brak uprawnień Rynek nawozowy ze stabilnymi cenami mocznika oraz fosforanu amonu - Grupa Azoty
26/06/24 21:24 POLICE: Uzupełnienie dokumentów kierowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2024 roku
21:19 POLICE: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na ustanowienie zabezpieczeń w związku z porozumieniem ze stronami finansującymi
21/06/24 23:00 POLICE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2024 roku.
22:52  brak uprawnień POLICE SA (3/2024) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
22:51 POLICE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 19 lipca 2024 roku.
22:45 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.
22:43 POLICE: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.
21:49 POLICE: Uchwała Zarządu w związku z porozumieniem ze stronami finansującymi
14:30  brak uprawnień WZ Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowało o dalszym istnieniu spółki
14:21 POLICE: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w sprawie dalszego istnienia spółki.
14/06/24 23:38 POLICE: Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.
07/06/24 17:02 POLICE: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki stowarzyszonej w sprawie dalszego istnienia spółki.
29/05/24 23:55 POLICE: Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.