Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 16:53
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

15/04/24 14:27  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/04/24 17:33 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
05/04/24 17:20  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
14/03/24 17:08  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
06/02/24 18:06 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zamówienia w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc
04/01/24 09:26  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
21/12/23 18:01 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zamówienia w ramach umowy ramowej z Sharkmob AB
13/12/23 19:12 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
14/11/23 20:36  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (21/2023) Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A.
10/11/23 00:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (20/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
25/10/23 19:13 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 roku - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 25 października 2023 r.
16:40 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 roku
16:23  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (19/2023) Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2023 roku
16:20  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 r.
10/10/23 20:16 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki