Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 04:25
kontakt
PLASMA

Komunikaty

28/03/23 21:45 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2023) Nałożenie przez Zarząd GPW kary upomnienia na Spółkę
27/03/23 18:49 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PLASMA SYSTEM
21/03/23 18:40 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2023) Uchwały podjęte w dniu 21.03.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
18:22 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21.03.2023r.
20/03/23 11:18 PLASMA SYSTEM S.A.: Wypowiedzenie Umowy Restrukturyzacyjnej przez ING Bank Śląski S.A.
28/02/23 16:54 PLASMA SYSTEM S.A.: Wydanie przez Sąd postanowienia o uchyleniu układu
24/02/23 09:12 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
23/02/23 22:12 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:53 brak uprawnień GPW: Komunikat - PLASMA SYSTEM
22/02/23 20:31 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15:03 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
14:58 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2023) Powołanie Prezesa Zarządu nowej VII kadencji Spółki
20/02/23 19:51 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej IX kadencji Spółki
19:39 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2023) Uchwały podjęte i niepodjęte w dniu 20.02.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19:22 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki