Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 20:03
kontakt
PJPMAKRUM

Komunikaty

29/05/23 13:09 PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 26.06.2023 r., projekty uchwał
22/05/23 17:27 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:26 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/05/23 08:39 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
07/04/23 09:29 PJP MAKRUM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok
06/04/23 23:18 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A.
23:17 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A.
05/04/23 17:14  brak uprawnień PJP Makrum kupił sprzedawcę wózków widłowych za 10,6 mln zł
17:08 PJP MAKRUM S.A.: Nabycie udziałów w spółce Inicjatywa Północno Zachodnia "PW" Sp. z o.o.
28/03/23 15:23 PJP MAKRUM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
24/01/23 15:25 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:51 PJP MAKRUM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-31.12 2022 r.
02/01/23 14:02 PJP MAKRUM S.A.: Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki
02/12/22 13:59 PJP MAKRUM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
22/11/22 17:03 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego