Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 04:42
kontakt
PJPMAKRUM

Komunikaty

28/03/23 15:23 PJP MAKRUM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
24/01/23 15:25 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:51 PJP MAKRUM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-31.12 2022 r.
02/01/23 14:02 PJP MAKRUM S.A.: Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki
02/12/22 13:59 PJP MAKRUM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
22/11/22 17:03 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
13/10/22 17:43  brak uprawnień GPW: Komunikat - PROJPRZEM MAKRUM
11/10/22 17:37 PJP MAKRUM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.09 2022 r.
07/09/22 19:25 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
22/08/22 13:21 PJP MAKRUM S.A.: Rejestracja zmiany w Statucie
25/07/22 09:01 PJP MAKRUM S.A.: Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę
13/07/22 17:07 PJP MAKRUM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
15/06/22 12:35 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta