Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 04:01
kontakt
PJPMAKRUM

Komunikaty

08/09/23 17:01 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
11/07/23 15:55 PJP MAKRUM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01-01 do 30-06-2023 roku
05/07/23 15:15 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o dywidendzie ze spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
26/06/23 14:59  brak uprawnień PJP Makrum wypłaci 0,51 zł dywidendy na akcję
14:51 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 26.06.2023 r.
PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.
14:50 PJP MAKRUM S.A.: Informacje na temat dywidendy
22/06/23 17:09 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy na budowę budynków mieszkalnych przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
29/05/23 13:09 PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 26.06.2023 r., projekty uchwał
22/05/23 17:27 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:26 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/05/23 08:39 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
07/04/23 09:29 PJP MAKRUM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok
06/04/23 23:18 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A.