Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 08:49
kontakt
PIK

Komunikaty

30/01/23 11:03  brak uprawnień ADATEX SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
20/12/22 15:52 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/12/22 11:24  brak uprawnień ADATEX SA (17/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
09/12/22 15:57  brak uprawnień Adatex chciałby przejść z NewConnect na rynek regulowany GPW
15:40 ADATEX DEWELOPER S.A.: Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie przeniesienia notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
14:58 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach
08/12/22 17:57  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ADATEX
07/12/22 17:20 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach
06/12/22 11:12 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
02/12/22 14:38 ADATEX DEWELOPER S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii G
08:22 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/12/22 15:39  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (16/2022) Zmiany w składach organów Spółki
13:16  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (15/2022) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
13:06 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Emitenta z Adatex sp. z o.o. oraz firmy (nazwy), podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Emitenta Adatex S.A.
14/11/22 11:55  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku