Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 00:58
kontakt
PHN

Komunikaty

24/01/22 16:35  brak uprawnień PHN wynajął PKO BP kompleks biurowy Skysawa
16:23 PHN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy najmu w SKYSAWA
21/01/22 17:37 PHN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
22/12/21 19:19 PHN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy intencyjnej w zakresie najmu w SKYSAWA
02/12/21 17:36 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW
01/12/21 17:23 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
30/11/21 17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
25/11/21 07:20 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 17:42 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
07/10/21 17:49 PHN S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r.
04/10/21 17:31 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/21 08:21  brak uprawnień Zysk netto PHN w drugim kwartale '21 wzrósł do 5,2 mln zł
07:26 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/21 17:22  brak uprawnień PHN SA (1/2021) Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:23  brak uprawnień PHN wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję