Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 17:43
kontakt
PEKAO

Komunikaty

18/04/24 11:49 BANK PEKAO S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz treść uchwał podjętych do przerwy
17/04/24 18:13 BANK PEKAO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję
12:52  brak uprawnień WZ Banku Pekao uchwaliło wypłatę 19,2 zł dywidendy na akcję i powołało nowych członków RN (aktl.)
12:51 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
12:00  brak uprawnień WZ Banku Pekao uchwaliło wypłatę 19,2 zł dywidendy na akcję
16/04/24 20:18 BANK PEKAO S.A.: Koszty ustanowienia Programu EMTN i emisji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN
15/04/24 22:12 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku
22:09 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku
10/04/24 18:31  brak uprawnień Moody's podtrzymał długoterminowy rating depozytów Banku Pekao na poziomie A2
09/04/24 20:31  brak uprawnień Komisja Europejska wszczęła postępowanie ws. chińskich dostawców turbin wiatrowych
20:26 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SNP serii SN3
04/04/24 20:22 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 kwietnia 2024 roku.
01/04/24 08:57  brak uprawnień Polska największym beneficjentem członkostwa UE w regionie - Pekao
29/03/24 15:56 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 kwietnia 2024 roku.
28/03/24 13:46  brak uprawnień Pekao Bank Hipoteczny uruchomił plan naprawy