Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 06:44
kontakt
PASSUS

Komunikaty

16/06/21 15:44 PASSUS S.A.: Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem
27/05/21 16:56  brak uprawnień Passus wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
16:54 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:48  brak uprawnień PASSUS SA (7/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16:45  brak uprawnień PASSUS SA (6/2021) Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
20/05/21 21:25 PASSUS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
13/05/21 08:13  brak uprawnień PASSUS SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
23/04/21 10:31  brak uprawnień PASSUS SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.05.2021 r.
10:29 PASSUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.05.2021 r.
13/04/21 20:25 PASSUS S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta
12/04/21 11:10 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
18/03/21 19:22  brak uprawnień Passus rekomenduje 0,07 zł dywidendy na akcję
19:09 PASSUS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
19:00  brak uprawnień PASSUS SA (3/2021) Raport roczny za rok 2020
22/01/21 08:40 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej