Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 23:51
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

29/01/24 16:13 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 18:47 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
22/11/23 18:16 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/23 18:32 PAMAPOL S.A.: Zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
08/11/23 20:14 PAMAPOL S.A.: Zwiększenie poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych
12/09/23 21:37 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 19:09 PAMAPOL S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
30/06/23 15:09 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
14:47 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
14/06/23 21:55 PAMAPOL S.A.: Realizacja uzgodnień Umowy Wspólników zawartej przez Pamapol S.A. z Propinquus sp. z o.o.
02/06/23 12:23 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
25/05/23 18:30 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/23 21:01 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
20:44 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
12/04/23 16:11 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 r.