Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 17:43
kontakt
P2CHILL

Komunikaty

15/01/23 12:04  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
08/12/22 17:30 PLAY2CHILL S.A.: Ustalenie daty premiery gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021 na platformie Nintendo Switch
05/12/22 18:39 PLAY2CHILL S.A.: Zawiązanie przez Emitenta spółki powiązanej
11/11/22 10:06  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (8/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:16  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
30/06/22 21:03 PLAY2CHILL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022r.
20:50  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (6/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Play2Chill S.A. podjętych w dniu 30.06.2022r.
27/06/22 17:09 PLAY2CHILL S.A.: Zwrot całkowitych kosztów produkcji Motorcycle Mechanic Simulator 2021
03/06/22 11:38 PLAY2CHILL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
11:32  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
27/05/22 17:10  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (4/2022) Raport roczny za rok 2021
13/05/22 17:04  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
18/02/22 14:42 PLAY2CHILL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
14/02/22 17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PLAY2CHILL SA
17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii C spółki PLAY2CHILL SA