Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:31
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

31/05/23 20:53  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (11/2023) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
29/05/23 17:12  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
24/05/23 13:01  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (9/2023) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 7/2023)
11/05/23 17:28 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Spółki rozpoczętym w dniu 12.04.2023 roku i kontynuowanym w dniu 11.05.2023 roku.
17:00  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (7/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej OZE Capital S.A.
16:52  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na NWZA OZE Capital S.A. w dniu 11 maja 2023 roku.
12/04/23 16:16  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (5/2023) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i treść podjętych uchwał
31/03/23 17:09 OZE Capital S.A.: Zbycie udziałów w spółce Sylen Energy Sp. z o.o.
15/03/23 16:04 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
15:43  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
24/02/23 17:12  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (3/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
14/02/23 19:42  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
24/01/23 11:09  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 12:06 OZE Capital S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023 dot. nabycia udziałów w spółce PURE ENERGY LLC.
02/01/23 17:40 OZE Capital S.A.: Nabycie udziałów w spółce PURE ENERGY LLC