Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 07:09
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

15/03/23 16:04 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
15:43  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
24/02/23 17:12  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (3/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
14/02/23 19:42  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
24/01/23 11:09  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 12:06 OZE Capital S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023 dot. nabycia udziałów w spółce PURE ENERGY LLC.
02/01/23 17:40 OZE Capital S.A.: Nabycie udziałów w spółce PURE ENERGY LLC
22/12/22 12:02 OZE Capital S.A.: Zbycie pakietu akcji w spółce zależnej
06/12/22 18:06 OZE Capital S.A.: Uruchomienie linii technologicznej do produkcji elementów do fotowoltaiki.
02/12/22 19:30 OZE Capital S.A.: Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
14/11/22 17:24  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (15/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za III kwartał 2022 roku
16/08/22 23:14  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (14/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za II kwartał 2022 roku
09/08/22 13:48  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
22/06/22 13:09 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku.
12:38  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku