Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 15:01
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

13/01/23 17:45  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 13 stycznia, 17.45
03/01/23 22:11  brak uprawnień OXYGEN SA (1/2023) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii I na rynek NewConnect
28/11/22 22:10 OXYGEN S.A.: Korekta raportu ESPI nr 18/2022 z dn. 28.11.2022 r. - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą regulaminu programu motywacyjnego
21:45 OXYGEN S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą regulaminu programu motywacyjnego
21:09 OXYGEN S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu kampanii crowdfundingowej i sprzedaży tokenów (NFT) przez spółkę zależną Block Dog
14/11/22 22:53  brak uprawnień OXYGEN SA (15/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
18/10/22 21:23  brak uprawnień OXYGEN SA (14/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
16/08/22 22:51  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
10/08/22 21:15 OXYGEN S.A.: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
09/08/22 22:18 OXYGEN S.A.: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
04/08/22 18:03  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2022) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
25/07/22 20:43 OXYGEN S.A.: Zakup 51% udziałów w spółce NFT Capital Partners sp. z o.o.
18/07/22 17:29 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gier wyprodukowanych przez Mousetrap Games
04/07/22 21:24 OXYGEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 22:52  brak uprawnień OXYGEN SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie