Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:11
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

07/06/23 19:31  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
19:28  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
06/06/23 22:08 OXYGEN S.A.: Zawarcie Term-Sheet w sprawie współpracy przy produkcji gier
21:52 OXYGEN S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących / Istotna zmiana wyniku finansowego
01/06/23 21:27  brak uprawnień OXYGEN SA (7/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
31/05/23 17:06  brak uprawnień OXYGEN SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
23/05/23 22:18  brak uprawnień OXYGEN SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego
10/05/23 12:29 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej i wydawniczej w zakresie dystrybucji gry
09/05/23 20:21 OXYGEN S.A.: Zawarcie ramowej umowy współpracy w zakresie promowania gier
27/04/23 22:07 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej związanej z nabyciem 100% udziałów spółki War Bear Games
14/04/23 18:06  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - OXYGEN
14/02/23 23:23  brak uprawnień OXYGEN SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
07/02/23 21:36 OXYGEN S.A.: Zawarcie ramowej umowy dystrybucyjnej
21:12 OXYGEN S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach
06/02/23 20:42 OXYGEN S.A.: Zakończenie pierwszego etapu oraz przystąpienie do drugiego etapu realizacji strategii