Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 01:30
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

20/01/23 16:23 OT LOGISTICS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
09/01/23 09:12 OT LOGISTICS: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
06/01/23 15:51 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
29/12/22 17:33 OT LOGISTICS: Zawarcie porozumienia
22/11/22 13:52  brak uprawnień OT Logistics analizuje opcje inwestycyjne, m.in. szuka aktywów portowych
08:31  brak uprawnień OT Logistics miał w III kw. 58,8 mln zł zysku netto j.d.; z optymizmem patrzy na kolejne kw.
08:04 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 14:30 OT LOGISTICS: Powzięcie przez Spółkę informacji o złożeniu przez Allianz ZB d o.o. z siedzibą w Zagrzebiu pozwu do Stałego Sądu Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu
26/10/22 22:34  brak uprawnień Obligatariusze zgodzili się na zmianę warunków emisji obligacji OT Logistics
21:24 OT LOGISTICS: Wyrażenie zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii H przez Emitenta
25/10/22 19:30 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H
21/10/22 17:33  brak uprawnień Tymczasowy nadzorca sądowy OT Logistics nie zgodził się na wypłatę dywidendy za '21
17:20 OT LOGISTICS: Niespełnienie się jednego z warunków umożliwiających wypłatę Dywidendy
03/10/22 20:50 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 25 października 2022 r.
28/09/22 13:13  brak uprawnień OT Logistics spodziewa się w drugim półroczu '22 poprawy wyników grupy