Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 11:26
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

27/01/23 22:12 OPEN FINANCE S.A.: Przekazywanie raportów okresowych w 2023 roku
22:09 OPEN FINANCE S.A.: Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
26/01/23 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
04/01/23 16:06 OPEN FINANCE S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
07/12/22 16:46 OPEN FINANCE S.A.: Ustanowienie kuratora do reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym
05/12/22 15:45 OPEN FINANCE S.A.: Rezygnacja z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu
29/11/22 15:15 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 19:19 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/22 17:12  brak uprawnień GPW: sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
23/08/22 10:05 OPEN FINANCE S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S.A.
29/06/22 22:21 OPEN FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
22:17 OPEN FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 10:54 OPEN FINANCE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 - uzupełnienie o brakujące dokumenty
31/05/22 18:22 OPEN FINANCE S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
30/05/22 22:01 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego