Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 00:27
kontakt
ONICO

Komunikaty

04/07/24 12:25  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2024
03/07/24 18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
28/06/24 21:41 ONICO S.A.: Informacja o zatwierdzeniu układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym wobec dłużnika Onico S.A.
21:34  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2024 roku
02/06/24 17:24  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 28 czerwca 2024 r.
17:16 ONICO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 22:20  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2024) PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2023 ROK.
18:52 ONICO S.A.: Informacja o umorzeniu odsetek oraz o wygaśnięciu zobowiązania kredytowego Emitenta wobec ING Bank Śląski S.A.
25/05/24 19:20 ONICO S.A.: Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wyrządzonych Onico S.A. przez byłych członków zarządu oraz prokurentów Spółki w związku ze sprawowaniem przez nich swoich funkcji.
21/05/24 22:07  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2024) Informacja o złożeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
20/05/24 21:20 ONICO S.A.: Publikacja wybranych danych finansowych
17/05/24 17:23  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2024) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
08:01  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2024) Informacja o odbyciu Zgromadzenia Wierzycieli oraz o przyjęciu układu częściowego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
16/05/24 16:54  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024.
15/05/24 22:54  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2024. Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji