Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 08:41
kontakt
ONDE

Komunikaty

22/07/24 07:04  brak uprawnień Onde liczy na pozytywny wpływ nowelizacji ustawy wiatrakowej na przychody od 2026 r. (wywiad)
16/07/24 16:55 ONDE S.A.: Informacja o rejestracji zmian w Statucie Spółki
05/07/24 13:48 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie.
28/06/24 15:27 ONDE S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną - Park Lewałd sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnego projektu farmy fotowoltaicznej pn. "Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd" o łącznej mocy 32 MW
26/06/24 13:00 ONDE S.A.: Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR.
25/06/24 11:20  brak uprawnień Onde ma 3 umowy na prace budowlane dla farm fotowoltaicznych za łącznie 56,3 mln zł netto
11:01 ONDE S.A.: Temat: Zawarcie umów o łącznej wartości ok. 56,3 mln złotych na wykonanie robót budowlanych dla farm fotowoltaicznych
24/06/24 14:22 ONDE S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
14:16 ONDE S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
02/06/24 10:18  brak uprawnień Zagospodarowanie nadwyżek energii potrzebne dla rozwoju branży PV (opinia)
21/05/24 14:25  brak uprawnień Onde ma umowę nabycia udziałów w projekcie elektrowni PV o mocy 63 MW
14:11 ONDE S.A.: Zawarcie umowy nabycia udziałów w projekcie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 63 MW
14/05/24 16:49 ONDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy ONDE S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONDE S.A. w dniu 14 maja 2024 r. co najmniej 5% liczby głosów.
16:48  brak uprawnień Onde wypłaci dywidendę za '23 w wys. 0,31 zł na akcję
16:46 ONDE S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONDE S.A. w dniu 14 maja 2024 r.