Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 04:31
kontakt
ONDE

Komunikaty

03/12/21 17:04  brak uprawnień Onde ma umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie 63 elektrowni fotowoltaicznych
16:57 ONDE S.A.: Podpisanie warunkowych kontraktów o znaczącej łącznej wartości na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie sześćdziesięciu trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski.
12:17 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu nr 5 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
02/12/21 15:55 ONDE S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021" z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
13:17 ONDE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
23/11/21 13:39 ONDE S.A.: Podpisanie kontraktu o znaczącej wartości na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce o łącznej mocy 18 MW, na rzecz spółki należącej w 100% do ONDE S.A.
17/11/21 13:17 ONDE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15/11/21 15:52 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 45,58 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej.
08/11/21 11:53  brak uprawnień Onde w IV kw. może rozpocząć budowę projektu OZE na własny rachunek; wystartuje w aukcji OZE
08:44  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec III kw. wynosił 802 mln zł
08:25 ONDE S.A.: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:56  brak uprawnień Grupa Onde miała w III kw. 11,8 mln zł zysku netto
00:05 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/21 10:06 ONDE S.A.: Podpisanie znaczącej umowy handlowej na zakup modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej 57.886.850 Wp
18/10/21 15:30 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 37,89 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej